www.global-ing.rs

JUGO-IMPEX E.E.R. d.o.o.


jugo impex

JUGO-IMPEX E.E.R. d.o.o. je kompanija posvećena očuvanju sredine u kojoj živimo već 20 godina.
Naša misija je da, koristeći najsavremeniju tehnologiju i mašine za reciklažu, sve vrste elektronskog otpada uklonimo iz prirode, kroz siguran, efikasan i društveno odgovoran proces.
Sarađujemo sa individualnim sakupljačima, preduzećima i lokalnim samoupravama.
Licencirani smo od strane države da možemo da radimo sakupljanje transport skladištenje i tretman EE otpada.

Električni i elektronski otpad (EE otpad) je: otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi (industriji, obrtu i slično), te EE otpad iz domaćinstva, odnosno otpadna električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim delatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva.

www.ereciklaza.com

                                                                                                                                                                          

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!