www.global-ing.rs

Reference


Mašina za reciklažu katodnih cevi

Projekat realizovan: decembar 2010.god.
Opis: Mašina za reciklažu katodnih cevi instalirana u centru za reciklažu elektronskog otpada Jugo Impex EER predstavlja sam vrh po tehnologiji koju koristi.

                                                                                                                                                                                                                

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!